۱۳۹۱ شهریور ۱۸, شنبه

چرا معتقدم که محمد ابن عبدالله جنون شهوترانی داشت؟

   1- در بیش از سی جنگی که با قبایل مختلف به راه انداخت همواره مانند چنگیزخان زنان رئیس و افراد مشهور این قبایل به رسول الله تعلق داشت، به گونه‌ای که در یکی از همین جنگها آنچنان مشغول معاشقه به یکی از همین زنان بود که عایشه را فراموش کرد و وی نیز متوجه این امر شده بود و شبی تمام با مردی که از کوچکی با وی رابطه داشت تنها بود، در اسلام این داستان به واقعه‌ی افک معروف است؛ همچنین شاهد دیگر بر این گفتار تجاوز وی به صفیه و دیگر زنان یهودی بود در همان شبی که شوهرانشان را کشته بود.
    2- او متعقد بود که قدرت جنسی وی برابر با 30 مرد است (شرح مفصل).
    3- وی به همگان اعلام کرده بود که اگر زنی خود را به من هدیه کند من می توانم با وی سکس داشته باشم؛ او این اعلام را مانند همیشه با به خدمت گیری الله انجام داد.(شرح مفصل)
   4- وی آنچنان شهوتران بود که حتی با خاله‌اش هم سکس داشته است (شرح مفصل).
   5- او حتی با زنی که در آن زمان به عروسش معروف بود نیز سکس داشت (شرح مفصل).

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر