۱۳۹۰ آبان ۱۵, یکشنبه

شیعه جان، این لینک به کسی توهین نکرده؛ عکس بر اساس روایتی است در اصول کافی.

در اینجا تصویری را می‌بینید که بر اساس حدیثی در اصول کشیده شده است، کلینی می‌گوید:

هنگامیکه پیغمبر زاده شد، چند روزی بدون شیر بسر برد و ابوطالب او را به پستان خود گرفت، الله در آن شیری را فرستاد و (محمد) از آن چند روزی نوشید، تا ابوطالب حلیمه‌ی سعدیه را یافت و (محمد) را تحویل او نمود.

خود داوری کنید، من توهین کردم یا کلینی؟

۱ نظر:

  1. دوست عزیز، قطعا همینگونه است که شما می فرمایید.به هر روی این بحث شما چیزی را حل نمی کند. یعنی با این حرفها مسلمانان از باورهاشان دست نمی کشند. فقط آنها را عصبانی تر و خشمگین تر و درواقع سیرت های زشتشان راعلنی تر می سازد. با این کار وضع از اینهم بدتر می شود وجزاینکه ما را متهم سازند که دشمن دین و خدا هستیم نتیجه ای ندارد. نتیجه ایی که دودش به چشم جوان های ما خواهد رفت بطوریکه هرکه را ببینند که ایشان را مسخره می کنند به بدترین وجه شکنجه می کنند. شما که عاقلید چرا به روش بدتر از آنها عمل می کنید؟

    پاسخحذف