۱۳۹۰ آبان ۱۵, یکشنبه

چرا باید به سوی عربستان سعودی خم و راست شوی؟

آیا می‌دانی که محمد به تو دستور داده است تا به سوی چه نقطه‌ای خم و راست شوی؟
آیا با خود اندیشیده‌ای که چرا خدایت برای خودش در عربستان سعودی خانه‌ای را برپا داشته است؟

فیلم داخل کعبه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر